25 Aralık Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma gününde kadına şiddetle mücadeleyi hedefleyen AB Projemiz tamamlanmıştır.

3 Aralık, 15:12

“Güvenli Bir Hayat Var” Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi"

25 Aralık Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma gününde kadına şiddetle mücadeleyi hedefleyen AB Projemiz tamamlanmıştır.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi hibe programı kapsamında yürütülen “Güvenli Bir Hayat Var” projesinin kapanış toplantısı, Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Merkezimiz Müdürü ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şule Çeviker Ay ile Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çetin Yılmaz’ın yanı sıra, proje sahibi, proje ortağı ve proje iştirakçisi kurumların temsilcileri, Kocaeli Valiliği, Belediye Başkanlığı, Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde kadın odaklı çalışma yapan ve kadına yönelik şiddetle mücadele için faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bu alanda faaliyet gösteren yerel yönetimler ile kamu kurum ve kuruluş çalışanları, baro temsilcileri ve alana ilgi duyan gönüllü bireyler katıldı.

Kapanış toplantısında, 01.02.2014 tarihinde başlayan “Güvenli Bir Hayat Var” projesinin faaliyetleri anlatıldı ve “kadına yönelik şiddetle mücadele” temalı hazırlanan kamu spotu ilk kez gösterime sunuldu.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi’nin proje sahipliğini üstlendiği “Güvenli Bir Hayat Var- There is a life” projesinin ortakları arasında Düzce Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Barosu ile Düzce Nilüfer Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi yer almıştı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Gölcük Kaymakamlığı’nın da proje iştirakçisi olarak yer aldığı, Avrupa Birliği ve Ülkemiz tarafından 143.826 Euro hibe desteği sağlanan proje, Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde yürütüldü.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık yaratmayı amaçlayan “Güvenli Bir Hayat Var” projesi kapsamında, Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi gündemine alan sivil toplum kuruluşları arasında yerel ve bölgesel işbirliğini sağlamayı hedefleyen çalışmalar yapıldı.

Proje süresince “Mevcut Durum Analizi Araştırması”, “Medyada Kadın İmgesi Çalıştayı”, “Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı”, “Kadın Dostu Kent Çalışması”, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri” , “Platform Toplantıları” gibi faaliyetlerin yanında kamu spotu hazırlanarak toplumsal cinsiyet tabanlı, kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmetlerin iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıldı. Bu yönde bilincin artırılmasını hedefleyen faaliyetler gerçekleştirildi ve bu faaliyetler sonunda oluşturulan raporlar ve çıktılar ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.

Projenin genel amacı, ülkemizde kadına yönelik her tür şiddetin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin tüm tarafların işbirliği ile uygulamaya konulmasına katkıda bulunmak, sivil toplumun güçlendirilmesi yoluyla kadının, insan haklarının korunması çalışmalarını bölge ölçeğinde geliştirmek, yaygınlaştırmak ve bu çalışmaları entegre etmektir. Bu doğrultuda projeyle Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde kadına yönelik şiddet ile mücadeleyi gündemine alan sivil toplum kuruluşlarının ve girişimlerinin kapasitesinin geliştirilmesi, bu alanda yerel ve bölgesel işbirliğini teşvik etmek suretiyle toplumsal cinsiyet tabanlı şiddetle mücadelede hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu yönde bilincin artırılması hedeflenmiştir.

 

 

 

×